Med affärsjuridik som specialitet
Advokatbyrå Eriksson & Bengtsson biträder små och medelstora företag samt privatpersoner med juridisk kompetens inom flertalet rättsområden. På kontoret i Lidköping arbetar tre advokater, med ytterligare nio advokater och två biträdande jurister placerade i Borås, Skövde och Alingsås.
Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson bildades 1998 av Rolf Eriksson och Peter Bengtsson som tidigare arbetat på Rosengren advokatbyrå. Samma år anställdes Mikael Granath som idag är ansvarig för kontoret i Lidköping.
– Jag arbetade som polis i åtta år i Stockholm och hade ursprungligen som målsättning att bli polischef. Samtidigt läste jag juridik parallellt med yrket, berättar Mikael som under det sista halvåret av studierna fastnade allt mer för bolagsrätt. Snart tog intresset överhand och Mikael sadlade om. Han har sedan dess jobbat på Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson som i huvudsak ägnar sig åt obeståndsjuridik som konkurs- och rekonstruktionsuppdrag, affärsjuridik och humanjuridik, i folkmun kallat brottsmål och familjerätt.

I och med att lågkonjunkturen accelererade under hösten har ärendena avlöst varandra.
– När det först började bli problem i USA för omkring ett år sedan talade man om effekterna i Europa, och när Lehman Brothers gick i konkurs förväntade man sig allvarliga konsekvenser. Men att det kom så fort var oväntat, tycker Mikael som fått betydligt fler konkurs- och rekonstruktionsuppdrag sedan vintern 2008. Han tror att de kommande två åren kan komma att innebära fler svårigheter för företagen, vilket är negativt för den enskilde, men innebär en rekonstruktion av hela marknaden rent samhällsekonomiskt.

Mikael förklarar att marknaden för byrån hittills varit stabil.
– Humanjuridiken är konstant. Det spelar ingen roll vad det är för världskonjunktur – folk slåss ändå. Om konjunkturen för företagen avtar – ökar antalet obeståndsärenden (konkurser och rekonstruktioner) och när konjunkturen åter blir bättre, ökar antalet affärsjuridiska uppdrag till följd av ökad handel.
- Det finns alltid en efterfrågan på juridiska tjänster, menar Mikael.

Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson har en bred kompetens och erbjuder företag och privatkunder en möjlighet att få hjälp av erfarna jurister. Rolf Eriksson, en av grundarna och delägarna, är ett välkänt namn, även internationellt och har handlagt flera stora konkurser med anknytning till både Sydamerika och Moldavien samt ett antal länder i Europa.


Advokatbyrå Eriksson & Bengtsson

Bransch:
Advokat

Telefon: 0510-86650
Fax: 0510-26280


Email:
mikael.granath@erikssonobengtsson.se

Hemsida:
www.erikssonobengtsson.se

Adress:
Advokatbyrå Eriksson & Bengtsson
Nya Stadens Torg 1A
53131 Lidköping

| 13 SENASTE FÖRETAGEN